کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دوازدهمین روز  اعتصاب کارگران نفت در کوه مبارک جاسک

اعتصاب کارگران نفت در کوه مبارک جاسک در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و وضعیت نامشخص شغلی خود روز پنجشنبه 20 آبان ماه وارد دوازدهمین روز متوالی خود شد.

این کارگران زیرنظر شرکت پیمانکاری کیسون پیمانکار ساخت مخازن نفت خام مشغول به کار هستند. اما تاکنون این شرکت، حقوق عقب افتاده ۸۶۰ کارگر را پرداخت نکرده است. در روز اول اعتصاب کارگران نفت کوه مبارک جاسک، مدیرکل کار و تعاون اجتماعی استان هرمزگان، وعده داد دستمزد این کارگران ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد. اما بعد از گذشت 12روز از اعتصاب، از پرداخت حقوق ها خبری نیست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah