کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

دوازدهمین روز اعتراض کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه31 شهریورماه جمعی از کارگران پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به اقدام این شرکت نسبت به قراردادن وضعیت و انتقال صدها نفر از پرسنل به زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر، برای سیزدهمین روز متوالی مقابل پتروشیمی بندر خمینی دست به تجمع زدند.

پتروشیمی بندر خمینی یک شرکت هلدینگی بوده و شرکت عملیات غیرصنعتی زیرمجموعه آن است و تنها نیروهای رسمی و قراردادی را می‌توانند به شرکت دیگری انتقال دهند و انتقال نیروهای پیمانکاری تنها با رضایت خودشان قابل انجام است. ۳۰۰ پرسنل این پتروشیمی با سابقه بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال، خواستار بازگشت خود به شرکت مادر هستند چرا که این انتقال موجب حذف برخی مزایا مانند پاداش تولید و کاهش دریافتی‌های کارگران شده است. این کارگران که از اواخر سال گذشته به شرکت زیرمجموعه منتقل شده‌اند، می‌گویند: در صورت عدم توجه مسئولان و تا تحقق این مطالبه از اعتراضات خود دست برنخواهندداشت.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah