کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دوازدهمین روز از اعتصاب کارگران نفت در کنگان

کارگران نفت کنگان روز شنبه 28 خرداد ماه برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی رژیم و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعصتاب زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، کارگران نفت کنگان نه تنها هنوز حقوق فروردین ماه را هم دریافت نکرده بلکه پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه آنها را هم رد نکرده است. همچنین گفته می شود کارگران شاغل در پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان که کارفرمای اصلی آن شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا است در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود به این اعتصاب پیوسته اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-