کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ده کشته و ده‌ها مفقود در پی ریزش برج متروپل آبادان

روز دوشنبه دوم خرداد ماه، بخشی از ساختمان ۱۰ طبقه برج متروپل آبادان که در اثر ضعف مهندسی و سازه ای تخریب شده و فروریخت، سبب بروز تلفات جانی و خسارات مالی بسیار شده است.

بنابر اعلام منابع محلی، بامداد سه‌شنبه سوم خرداد، تعداد کشته ها ده تن و شمار مجروحان ۳۵ نفر اعلام شد. هنوز ده‌ها نفر از جمله کارگران ساختمانی زیر آوار هستند. ساعاتی پس از حادثه، مردم خشمگین آبادان، حسن حمید‌پور، شهردار را که با وجود همه ایرادها برای برج دوقلوی متروپل مجوز صادر کرده بود کتک زدند. شهروندان مجموعه‌ای از مسئولان استانی و حکومتی را عامل ریزش ساختمان می‌دانند و شعارهایی علیه آنها سر داده‌اند.  گفته می شود حسین عبدالباقیمدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی سازنده برج متروپل آبادان، از رانتخواران و زمین‌خواران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است.