کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

دهها کشته در جریان زد و خورد میان زندانیان در برزیل

دهها کشته در جریان زد و خورد میان زندانیان در برزیل

دهها کشته در جریان زد و خورد میان زندانیان در برزیل

به گزارش متشره، در جریان  زد و خورد میان زندانیان در «زندان منطقه‌ای آلتامیرا» در شمال برزیل، حداقل ۵٧ تن کشته شدند.

زد و خورد میان زندانیان صبح دوشنبه هفته جاری با ورود زندانیان یکی از بندها، که در آن اعضای یک باند جنایتکار نگهداری می‌شدند، به بند دیگری که به اعضای باند رقیب اختصاص داشت، آغاز شد. زندانیان این بند را به آتش کشیدند و با آنچه در اختیار داشتند به زد و خورد و کشتار یکدیگر پرداختند. این نخستین بار نیست که زندانیان در زندان‌های برزیل دست به شورش و زد و خورد می‌زنند. دو ماه پیش، زد و خورد در شماری از زندان‌های ایالت آمازونی در دو روز منجر به مرگ ۵۵ زندانی شد. چند هفته پیش از آن، در ١١ آوریل، در یکی دیگر از زندان‌های شمال کشور ٢١ تن جان خود را از دست دادند. در اوایل سال ٢٠١٧ شورش در زندان‌های دو ایالت شمالی به مرگ بیش از ١٠٠ نفر انجامید.