کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

دعوت حزب کمونیست ایران به پشتیبانی مردم ایران از اعتصاب عمومی در کردستان

قتل عمد مهسا امینی ( ژینا) جوان ٢٢ ساله ساکن سقز، در بازداشتگاه رژیم، اگر چه تنها مورد و متاسفانه آخرین مورد آن هم نخواهد بود،  اما به دلیل شرایط ملتهبی که جامعه ایران در آن قرار دارد و مظلومانه بودن این قتل حکومتی ،افکار عمومی مردم را در سراسر ایران عمیقا تکان داده است. ژینای کردستان به حق به ژینای ایران تبدیل شد.

جمهوری جهل و جنایت حاکم بر ایران که به حق مورد نفرت اکثریت قاطع مردم ایران است بر علیه این مردم شمشیر را از رو بسته است و از هیچ جنایتی فروگذار نیست. در چنین شرایطی بیشترین همبستگی و هماهنگی بین مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه  بخشهای مختلف جامعه، شرط بازداشتن دست این رژیم جنایتکار از تعرض بیشتر به جان زنان و مردان این کشور است.

حزب کمونیست ایران، ضمن همدردی عمیق با خانواده داغدیده ژینا و همه مردم کردستان، همصدا با فراخوان کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، مردم مبارز و آزادیخواه در سراسر ایران را به هر شکل ممکن به پشتیبانی از اعتصاب عمومی مردم کردستان در روز دوشنبه ٢٨شهریور فرا می خواند.

حزب کمونیست ایران

٢٦ شهریور ١٤٠١خورشیدی

پست های مرتبط این دسته

قدردانی کمیته مرکزی کومەلە از مردم مبارز کردستان برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی:

komalah

قتل ژینا (مهسا) امینی جنبش اجتماعی ایران را از خشم به سازماندهی تبدیل کرد

komalah

فراخوان کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت از مردم کردستان به اعتصاب عمومی

komalah

اطلاعیه حزب کمونیست ایران در محکومیت حمله تروریستی به سلمان رشدی

komalah

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad

یاد و خاطره رفیق تقی پاک ایمان را گرامی می داریم

komalah