کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

دست حکومت اسلامی از زندگی خصوصی مردم کوتاه باید گردد

واژه «بی حجاب» یک واژه جعلی و مبتذل است که جمهوری اسلامی آنرا بهانه ای   برای سرکوب و تحمیل تبعیض سیستماتیک بر زنان  قرار داده و از آن بهره برداری سیاسی می‌کندزنان  و مردان  در کشورهای مختلف جهان از شیوه های مختلف لباس و پوشش استفاده می کنند. از حدود چهار میلیارد زنی که در جهان زندگی می‌کنند، بخش بسیار بزرگ آن آزادی پوشش دارند  و بطور عادی لباس مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند و تنها بخش بسیار کوچکی و آنهم در چند کشور اسلامی «محجبه» می باشند. اگر چه بر اساس قوانین اسلامی زنان مجبور به رعایت  حجاب  هستند، اما حتی  در اکثر کشورهای مسلمان نشین هم داشتن حجاب اسلامی اجباری نیست. رژیم اسلامی ایران و همتایان آن چون طالبان و داعش در همه امور مربوط به زندگی مردم و بویژه مرتبط با زنان دخالت کرده و آنهم با زورگویی، قلدری،  اسید پاشی، آزار و هتک حرمت در خیابادن و شکنجه در زندان، راه انداختن دستگاه تفتیش عقاید و متعاقب آن اعترافات اجباری و سناریو سازیهای مسخره و غیر انسانی

بیش از چهار میلیارد زن در جهان زندگی می کنند  و درصد بسیار کم و ناچیزی از این جمعیت عظیم حجاب دارند و حکومت اسلامی سه میلیارد و نهصد میلیون نفر از آنها را بی حجاب و بدحجاب می نامد و این درصد کوچک و ناچیزِ جمعیت زنان در چند کشوری که طالبان و حکومت اسلامی بر آنها  با زور داغ و درفش حکومت می‌کنند را مبنا و معیار جهان قرار می‌دهد

دخالت بیمارگونه و سادیستی حکومت اسلامی در زندگی مردم به پوشش زنان محدود نمی شود و همه عرصه های حیات و کار بشر را شامل می شود .  خوردن مشروبات الکلی حرام است، اما کشیدن تریاک برای آخوندها و بسیاری از سران حکومت حلال، قدم زدن یک دختر و پسر جوان در پارک غیر شرعی و صیغه یا تنفروشی اسلامی مجاز، شکنجه در زندان به نام  تعزیر اسلامی مجاز و گوش دادن به موسیقی و خوانندگی زنان حرام است.

حکومت اسلامی از لحظه تولد تا روز مرگِ انسان‌ها در تمامی امور زندگی مردم از تحصیل و آموزش و پرورش تا ازدواج و طلاق، سفر و سیاحت، کار و تخصص، ارث و قوانین قضایی،  انتخاب مذهب،  هنر و سینما، کتاب و روزنامه و حتی در موردآخرتو جهان بعد از مرگِ آنها دخالت می کند.

سیستم ولایت فقیه، مردم را صغیر و ناتوان حساب کرده و بخود حق می‌دهد از خصوصی ترین بخش زندگی انسان‌ها تا عمومی ترین مسایل جامعه و مردم نه تنها دخالت کرده، بلکه با باید و نبایدها، با حلال و حرام‌ها، زندگی را بر بخش بزرگی از جمعیت به جهنم و غیر قابل تحمل تبدیل نماید .

رژیماسلامیاسلحهرابرعلیهمردماینکشورازروبسته  است. از افزایش روز افزون اعدام ها تا خراب کردن  منازل بهائیان تا اعدام در کردستان، از اعلام جنگ به زنان، معلمان و بازنشستگان تا کشتار حیوانات و بی توجهی به فجایع محیط زیستی علیه بخش‌های بزرگی از جمعیت ایران  همه جا را به میدان جنگ تبدیل کرده است.

گویند سگِ هار عمر درازی ندارد و حکومت هار و افسارگسیخته اسلامی می‌رود که در آتش خشم و نفرت میلیونها نفرازمردم ایران  زمین گیر و نابود شود. مردم ایران باید از همین امروز خواهان حکومتی باشند که در زندگی خصوصی آنها دخالتی نکند  و برابری زن و مرد، جدایی دین و آموزش و پرورش از حکومت را برسمیت بشناسد، آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر و رفاه و عدالت را برای مردم تامین و تضمین نماید.