کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دستگیری ۲۵ شهروند همدانی درپی اعتراضات بی آبی

روز پنجشنبه ۱۷شهریورماه، درپی اعتراض چند هفته ای مردم همدان نسبت به آبی، مسئولین رژیم اعلام کردند که 25 نفر در این تجمعات دسگیر شده اند.

مقام‌های حکومت ایران بار دیگر اعتراض‌های مردم همدان به بحران آب را با دستگیری و بستن‌ اتهام‌های امنیتی پاسخ دادند؛ به طوری که فرماندار همدان، از دستگیری ۲۵ نفر در اعتراض‌های اخیر این شهر خبر داد و مدعی شد که آن ۲5 نفر ساکن استان همدان نبودند و قصد داشتند بین مردم «رعب و وحشت و نارضایتی» ایجاد کنند. این سخنان در حالیست که در جریان اعتراضات، نیروی انتظامی به تجمع مردم حمله کرده و آنان رامورد ضرب و شتم قرارداده است.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-