کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

دستاورد تاریخی برای کشاورزان و طبقه‌ی کارگر هند

روز جمعه 28 آبانماه، کشاورزان هندی با مقاومت تاریخی و ثبت بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ با ۲۰۰میلیون اعتصابی، دولت را از تصمیم خود برای تحمیل سیاست‌های ریاضتی-نئولیبرالی بر مزارع عقب نشاندند.

این عقب نشینی دولت هند، ثمره یک سال اعتراض کشاورزان هندی به اصلاحات و تداوم اعتصابشان بود. نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز جمعه از اجرایی نشدن قوانین جنجالی اصلاحات کشاورزی در این کشور خبر داد. آقای مودی در سخنانی که بطور زنده از تلویزیون پخش می‌شد گفت: «امروز آمده‌ام تا به شما بگویم که تصمیم گرفته‌ایم هر سه قانون مربوط به کشاورزی را پس بگیریم.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah