کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

در محکومیت تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , 11 – 07 – 2019

“سندیکای کارگران شرکت واحد” با انتشار بیانیه ایی ادامه بازداشت دستگیر شدگان روز جهانی کارگر را محکوم کرده و خواهان آزادی آنان شده است.

در این بیانیه از جمله آمده است، باید اتهامات وارده بر کلیه بازداشت شدگان روز کارگر لغو و همگی آنان از اتهامات وارده تبرئه گردند. و پیشتر از آن ضروریست به فوریت “آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان” اجراء و محل نگهداری زندانیان سیاسی از مجرمان خطرناک جدا گردد. مسئولیت عواقب عدم جداسازی مطابق آئین نامه مذکور و صدمه به زندانیان متوجه قوه قضاییه و مسولین زندان می باشد.”