کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

در ضرورت اقدام متحدانه وعاجل

 

مهسا امینی دختر جوان اهل سقز که همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود و مورد ضرب و شتم جنایتکاران ضد زن جمهوری اسلامی قرار گرفت و دو روز در کما بود ، متاسفانه امروز جمعه درگذشت . کمتر از دو هفته قبل نیز شلیر رسولی در تقابل با یکی از مزدوران جمهوری اسلامی که او را به دروغ و به نیت پرستاری از همسر مریضش به منزلش دعوت کرده و قصد تجاوز جنسی به ایشان را داشت در اعتراض به این مزدور و اقدام کثیفش خودش را از پنجره منزل آن مزدور به پایین پرتاپ کرد و بعد از چند روز در کوما بودن در بیمارستانی در سنندج جانباخت . این دو قتل بسیار مشابه و عامل و مسبب اصلی نظام مردسالار مذهبی است. هر دو قربانی زن هستند. قربانی کننده مرد و بر آمده از حکومت و دست پرورده نظام اسلامی هستند. هر دوو جنایت مشابه جنایت های سابق علیه زنان است . حکومت همان حکومت و مردان آموزش دیده در فرهنگ اسلامی و مردسالار همان مردان مسلح و غرق در نظم و قانون اسلامی هستند. هر دو قربانی از کردستان هستند که حکومت و مردان خدا از مردمش تنفر دارند و ساکنینش هم سر تسلیم و تمکین به نماینده گانی خدا را در طول 43سال گذشته نداشته و ندارند. اما فرق اساسی دیگر هم در این است که کردستان امروز و ایران امروز ، ایران دهه شصد و هفتاد نیست. زمین زیر پای فاشیسم اسلامی روز به روز داغتر می شود و هر اقدام رژیم به جای ترس و وحشت ، ستیز ، مقاومت و اتحاد را شکل می دهد . آیا وقت آن فرا نرسیده است که مردم کردستان ، سازمانها و احزاب سیاسی ضد رژیم ، نیروهای چپ و سوسیالیست ،نهاد و تشکل های اجتماعی و مردمی ، انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و مدافعین حقوق زنان در اعتراض به کشتار زنان به هر بهانه و دلیلی که صورت میگیرد و عامل و امر آن نظام فاشبستی اسلامی است ، جواب شایسته و درخوری در یک اقدام هماهنگ به رژیم بدهند ؟ باید امروز اقدام کرد ، فردا دیر خواهد بود ؟ همه ما مسئول و محکوم به اقدام مشترک و جواب متحدانه هستم . اقدام پراکنده ، محدود و محلی کافی و کارساز نیست. متحدانه شرایط را درک و به این ضرورت و نیاز عاجل جواب دهیم. حسن رحمان پناه 16 سپتامبر 2022

پست های مرتبط این دسته

دکتر ش

برگی از تأریخ تقدیم به ورزشکاران معترض به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در اعتراضات اخیر.

komalah

گسترش اعتراض‌های خیابانی پس از جان‌باختن مهسا امینی!

بهرام رحمانی

اینگونه بود که ژینا جاودانه شد

شورش کریمی

برگی از تأریخ تقدیم به دانش آموزان و معلمان مبارز؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۴۰۲ – ۱٤۰۱).

شمس الدین  امانتی

«حرف هم عمل است»!

شباهنگ راد