کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

در خطر قراردادن جان نویسندگان و روزنامه نگاران در ایران

انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه 20 آبان ماه، نسبت به خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، سرکوب‌های دولتی اعمال شده بر معترضان، نقض حقوق بشر و فشارهای امنیتی بر جامعه مدنی ایران واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است که ، حکومت ایران به‌واسطه بی‌پروایی در نقض مبانی حقوق بشر، از جمله آزار نظام‌مند، شکنجه رندانیان و صدور سریع احکام خشن، جان نویسندگان را در معرض خطر شدید قرار می‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

جانباختن شماری از پناهجویان در ایتالیا

-

اعلام حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهان از خیزش مردم ایران

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان در انگلیس

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت فرانسه

-

بازداشت7 عضو یک شبکه جاسوسی ایران توسط  جمهوری آذربایجان

-