کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دریافت اجاره مدارس کودکان کار توسط آموزش و پرورش

دریافت 140 میلیون تومان وزارت آموزش ‌و ‌پرورش بابت اجاره مدرسه4

برپایه گزارشات منتشرشده،آموزش ‌و ‌پرورش بابت اجاره مدرسه ویژه “کودکان کار” ماهیانه ۱۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

دبستان دخترانه مکتب الزهرا مدرسه‌ای در محله امامزاده یحیی تهران است که ۱۰۰ نفر از دختران کودکان کار در آن  تحصیل می‌کنند و حدود ۸۰ سال از ساخت این مدرسه می‌گذرد و به عنوان مدرسه فرسوده از آن می‌توان نام‌برد که به دلیل عدم نوسازی و مقاوم سازی در این سال‌ها هر لحظه امکان دارد که سقف‌های کلاس‌هایش فرو بریزد.شایان ذکر است که وزارت آموزش و پرورش برای اجاره این مدرسه به یک گروه جهادی برای ادامه تحصیل کودکان کار فرسوده ماهیانه ۱۴۰ میلیون تومان از گروه جهادی ابوطالب تحت عنوان اجاره دریافت می‌کند.