کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درگیری کشاورزان کرمانشاه و کامیاران با نیروهای انتظامی

روز چهارشنبه سوم مهرماه، در پی ادامه پا فشاری مدیریت کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک به خرید هر کیلو گوجه فرنگی کشاورزان به مبلغ 550 تومان، کشاورزان را خشمگین کرده و آنها در اعتراض به این قمیت دست به اعتراض زده و حرکت آنان به درگیری با انتظامات کارخانه منجر شد.

گفته می شود به دنبال تجمع کشاورزان، مدیریت کارخانه، نیروی انتظامی را به محل تجمع و اعتراض کشاروزان  فراخواند. در پی حضور نیروهای انتظامی، آنها به صف معترضان یورش بردند و ضمن تهدید به بازداشت، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در نیتجه پافشاری کشاورزان، مدیریت کارخانه و مسئولین استان از ترس گسترش اعتراضات، کارخانه را تعطیل و جلسه اضطراری برگزار کردند. در این جلسه تصمیم گرفته شد که بابت هر کیلو گوجه فرنگی به کشاورزان 1000 تومان پرداخت شود.