کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

درگیری پلیس با معترضان در روز ملی فرانسه

درگیری پلیس با معترضان در روز ملی فرانسه

 

درگیری پلیس با معترضان در روز ملی فرانسه

صدها تن از معترضان جنبش موسوم به جلیقه‌زردها روز یکشنبه 23 تیر ماه در مراسم روز ملی فرانسه در حرکتی اعتراضی به خیابان شانزه‌لیزه آمدند.

معترضان که سعی داشتند این مراسم را که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در آن شرکت داشت، مختل کنند، با مداخله پلیس مواجه شدند و بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد. پلیس از گاز اشک آور و اسپری فلفل در مواجه با معترضان استفاده کرد. جلیقه زردها ماههاست که شنبه‌ها به خیابان می آیند و از نابرابری و شکاف بین ثروتمندان و فقرا سخن می گویند با این حال هفته گذشته اعلام کردند که علاوه بر روز شنبه، روز یکشنبه مصادف با روز ملی فرانسه نیز به خیابان می آیند.