کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در عراق

روز پنج شنبه 11 مهرماه، معترضان در بغداد، پایتخت عراق بار دیگر به خبابانها آمدند و تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان در بغداد با ندیده گرفتن مقررات منع رفت آمد به خیابان‌ها آمده و به اعتراضات چند روز اخیر خود علیه فساد حکومتی، بیکاری و نبود امکانات رفاهی ادامه دادند که با دخالت مامودین امنیتی به خشونت کشیده شد. این اعتراضات در شهرهای  دیگر عراق نیز همچنان ادامه پیدا کرد طبق گزارشات در شهر ناصریه در نتیجه دخالت نیروهای امنیتی 7 تن از معترضان و یک پلیس کشته شد. همچنین در شهر اماره درگیری با معترضان منجر به کشته شدند 4 نفر دیگر از آنان گردید. لازم به ذکر است، که طی چند روز اخیر حدود 650 تن زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند، اما اعتراضات علیه دولت و ناتوانی در پاسخگویی به نیاز های مردم همجنان ادامه دارد.