کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درگیری میان زلزله زدگان سرپل ذهاب با نیروهای امنیتی

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 30 تیرماه، در پی تجمع زلزله زده گان سرپل ذهاب در اعتراض به قطع برق کانکس ها در گرمای شدید هوا، نیروهای امنیتی به سوی تجمع کنندگان یورش برده و درمیان آنها درگیری به وجود آمد.

بر پایه این گزارش، مردم زلزله زده سرپل ذهاب در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خود دست به تجمع زدند و این تجمع به خشونت میان نیروهای امنیتی و مردم سرپل ذهاب انجامید.