کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

درگیری شدید بین معترضان و پلیس فرانسه

روز شنبه 15 آبانماه، در ادامه اعتراض‌ها علیه قانون “امنیت فراگیر” در فرانسه، معترضان در پاریس به شدت با پلیس درگیر شدند.

این تظاهرات آکسیونی از سوی سندیکاها علیه بی‌عدالتی اجتماعی بود، اما تبدیل به تظاهرات علیه قانون “امنیت فراگیر” شد. به گزارش  منتشره، تظاهرات علیه “بی‌عدالتی اجتماعی” و “خشونت پلیس” روز شنبه در دهها شهر فرانسه برگزار شد. این تظاهرات در پاریس به درگیری شدید میان معترضان و پلیس انجامید و پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. برپایه این گزارش در میان تظاهرکنندگان طرفداران جنش “جلیقه‌زردها” نیز حضور پررنگی داشتند. گفتنی است فراخوان این تجمع‌ها از سوی سندیکاها در اعتراض علیه بی‌عدالتی اجتماعی صادر شده بود، اما بسیاری از مخالفان لایحه قانون “امنیت فراگیر” نیز به تجمع‌‌ها و تظاهرات‌ها پیوستند.  ماده ۲۴ قانون “امنیت فراگیر” که در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم دانسته و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته است.