کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست 24 گروه حقوق بشری برای آزادی زندانیان سیاسی زن

روز شنبه 12 اسفندماه دستکم 24 انجمن و گروه حقوق بشری و سیاسی در آستانه هشتم مارس،با بیان اینکه سال 1402،صد و سیزدهمین سال از روز جهانی زن گرامی داشته خواهد شد،خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنان زندانی در ایران شدند.

این بیانیه به امضای انجمن‌ها و گروه‌هایی هم‌چون کارزار حقوق بشر برای ایران،کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،نهاد حقوق بشر برای همه در ایران،انجمن جمهوری‌خواهان آلمان و هلند،جمعیت ایرانى حقوق بشر در شمال و جنوب کالیفرنیا،کانون مدافعان حقوق بشر کردستان،کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس و مادران صلح رسیده است.انجمن‌ها و گروه‌های امضا کننده این بیانیه با اشاره به مبارزات زنان در انقلاب “زن زندگی آزادی” و با تقدیر از آنها اعلام کرده‌اند:با وجود تمام فشارهای وارده از طرف حکومت،پژواک بانگ آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی زنان و دختران ایرانی،با شکوفایی این جنبش در سراسر جهان طنین انداخت و زنان مبارز جهان را با مبارزات زنان ایران همراه کرد.همچنین نهادهای امضا کننده این بیانیه در پایان به تبعیض جنسی – جنسیتی، واپس‌گرایی، فقر، فساد و آسیب‌های زیستگاهی و اعدام نیز اعتراض کرده است.