کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست کارگران کشت و صنعت آوین دشت برای بازنگری

تعدادی از کارگران قراردادی شرکت کشت و صنعت و دامپروری آوین دشت روز پنجشنبه 10 خردادماه با اشاره به اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد نیاز به بازنگری دارد،خواستار اجرای درست این طرح برای افزایش میزان حقوق خود شدند.

کارگران قراردادی شرکت کشت و صنعت و دامپروری آوین دشت تاکستان با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت “سال 88” تدوین شده،بیان کردند:مطالبه اصلی کارگران این مجموعه تولیدی و دامپروری،بازنگری درست در طرح طبقه‌بندی مشاغل است چرا که از سال‌ها پیش تاکنون این طرح تغییری نکرده و کارایی ندارد.این کارگران با بیان اینکه در این شرکت حدود 450 کارگر قراردادی شاغل هستند،افزودند:حدود 70 تا 80 نفر از کارگران این واحد کشاورزی و دامپروری را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند که وضعیت معیشتی خوبی ندارند.این کارگران در پیگیری مطالبات صنفی خود برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل،بارها به دفتر مسئولان شرکت و اداره کار مراجعه کرده‌اند و قصد دارند تا زمانی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به صورت درست بازنگری نشود به پیگیرهای خود ادامه دهند.