کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

درخواست کارگران سیمان ارومیه برای افزایش دستمزد

روز یکشنبه 2 مهرماه،جمعی از کارگران کارخانه سیمان ارومیه واقع در کیلومتر 35 جاده ارومیه به مهاباد،خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند.

تعدادی از کارگران کارخانه سیمان ارومیه،نسبت به تبعیض در دستمزد و مزایای دریافتی خود اعتراض کردند.این کارگران چندین سال است از مسئولان شرکت،درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی دارند اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی آنها ایجاد نشده و در نتیجه این کارگران با برگزاری این تجمع،خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.گفته میشود که کارگران قراردادی سیمان ارومیه،ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی،مبلغی در حدود 10 تا 12 میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت‌ اقلام مصرفی و غذایی،ناچیز است.همچنین سطح دستمزد کارگران شاغل در سیمان ارومیه به نسبت کارگرانی که در سایر کارخانه‌های تولیدکننده سیمان فعالیت دارند پایین‌تر است.