کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست کارکنان بخش فروش بلیط مترو از شورای شهر

روز پنجشنبه 7 دی ماه شماری از کارگران بخش فروش بلیت مترو از اعضای شورای شهر تهران خواستند که در انتخابِ پیمانکار به فکر کارگران باشند.

اگر قرار است شرکتی دیگر از شرکتهای شهرداری تهران با شرکت بهره‌برداری مترو تهران قراردادی جدید امضا کند،با دقت بیشتری توانایی شرکت و خوش‌نامی آن را مد نظر قرا دهد تا حقوقِ کارکنان بیش از این ضایع نشود.بستنِ قرارداد مستقیم با شرکت مترو برای کارکنان که سال‌ها سابقه‌ی کار در این بخش دارند،حق آنهاست.کارکنان بخش فروش بلیط مترو از تداوم مشکلاتِ خود با شرکتِ پیمانکار می‌گویند:شرکتِ پیمانکار حقوقِ ناچیزشان را با تأخیرِ بسیار پرداخت می‌کند و به دلیلِ پرداختِ با تأخیرِ حقوق و سهم بیمه تامین اجتماعی با مشکلات بسیاری در زمینه‌ی درمان مواجه شده‌اند.