کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست کارشناسان سازمان ملل جهت آزادی توماج صالحی

گروهی از کارشناسان سازمان ملل روز جمعه 7 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای که در تارنمای این سازمان منتشر شده،خواستار آزادی فوری توماج صالحی شدند.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کردند انتقاد از سیاست دولت،از جمله از طریق بیان هنری، تحت حقوق آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی محافظت می‌شود.به گفته کارشناسان سازمان ملل فعالیت هنرمندان نباید جرم‌انگاری تلقی شود و هنر باید اجازه داشته باشد که در هر جامعه‌ای انتقاد کند.کارشناسان همچنان گفتند:از صدور حکم اعدام و بدرفتاری با توماج صالحی که به نظر می‌رسد صرفا به دلیل استفاده او از حق آزادی بیان هنری و خلاقیت بوده،نگران هستند.