کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست چندین سازمان و انجمن جهانی برای آزادی آتنا فرقدانی

چندین سازمان و انجمن حامی حقوق هنرمندان فعال در زمینه کارتن و طراحی روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت خشونت‌آمیز “آتنا فرقدانی” کارتونیست زن ایرانی،از جمهوری اسلامی خواستند کە فورا او را آزاد کند.

این بیانیە مشترک بە امضای انجمن قلم آمریکا،پروژە ارتباط با هنرمندان در معرض خطر،انجمن حقوق کارتونیست‌ها،انجمن کاریکاتور برای صلح و بنیاد آزادی کارتونیست‌ها رسیده است.در این بیانیە آمده است کە از خشونت‌‌های اعمال شده مقامات ایرانی علیه آتنا فرقدانی،که کارش حمایت از حقوق بشر،ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان است،خشمگین هستند.همچنین این سازمان ها ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی این هنرمند از رژیم جمهوری اسلامی خواستند کە فورا و بدون هیچ قید و شرطی این کارتونیست زن را آزاد کند.آتنا فرقدانی کارتونیست و فعال حقوق کودکان روز ۲۳ فروردین سال 1403 در حالی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خود را بر روی دیوار خیابان پاستور،محل کاخ ریاست جمهوری ایران نصب کند،توسط نیروهای امنیتی با توسل به خشونت بازداشت و به زندان قرچک شهر ری منتقل شد.