کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

درخواست پارلمان کانادا برای تحریم ۳۱ قاضی دادگاه رژیم

درخواست پارلمان کانادا برای تحریم ۳۱ قاضی دادگاه رژیم2

پارلمان کانادا روز دوشنبه۲۸ خردادماه، به اتفاق آرا قطعنامه‌ “توماج صالحی” را که از سوی نماینده حزب “دموکراتیک جدید” ارائه شده بود، تصویب کرد.

این قطعنامه حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را محکوم کرده و از دولت کانادا می‌خواهد قضات دادگاه رژیم را که در صدور این حکم نقش داشته‌اند تحریم کند. نماینده حزب دموکراتیک جدید پس از تایید این قطعنامه در پارلمان کانادا گفت: «امروز روز پیروزی برای توماج صالحی و میلیونها ایرانی در سراسر جهان است که او را دوست دارند و نیز روز قدردانی از ایرانیان زیادی که از طریق جنبش زن، زندگی، آزادی از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کنند.