کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست نهادهای حقوق بشری برای توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر

بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه، خواستار توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر شدند.

این سازمانها خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با رژیم جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود. در این بیانیه همچنین آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد».