کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست نرگس محمدی و صدیقه وسمقی برای تحریم انتخابات نمایشی

درخواست نرگس محمدی و صدیقه وسمقی برای تحریم انتخابات نمایشی3

در میانه کارزارهای حکومت برای گرم‌کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری،روز شنبه 2 تیرماه نرگس محمدی و صدیقه وسمقی دو فعال سرشناس مدنی خواستار تحریم انتخابات پیش‌رو شدند.

نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در جدیدترین موضع‌گیری خود گفته است:در انتخابات غیرقانونی حکومتی سرکوبگر و نامشروع شرکت نمی‌کند.صفحه اینستاگرامی منتسب به این فعال سرشناس حقوق بشر دوم تیر 1403 بیانیه‌ او در خصوص تحریم انتخابات را منتشر کرد.همچنین صدیقه وسمقی منتقد جمهوری اسلامی نیز که به‌تازگی از زندان اوین آزاد شده شرکت در انتخابات پیش رو را آب به آسیاب حکومت ریختن دانست.