کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

درخواست عزل رئیس زندان مرکزی ارومیه

بنا به گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 3 اسفندماه،بیش از ۸۰۰ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه،وضعیت وخیم زندانیان در زندان و خانواده‌ها‌یشان در خارج از زندان را ناشی از تخلفات مدیریت این زندان دانسته و طی نامه‌ای سرگشاده خواهان عزل “پیمان خان‌زاده” رئیس زندان مرکزی این شهر شدند.

این زندانیان به آزار و اذیت زندانیان و خانواده‌های آنها توسط رئیس زندان مرکزی ارومیه اشاره کرده اند.آزار و اذیت‌هایی که دلیل خودکشی چند نفر از زندانیان محبوس در این زندان طی ماه‌های اخیر بوده است.در ابتدای نامه زندانیان آمده است:زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه که هر کدام به اتهام‌های مختلف به احکام حبس محکوم شده‌اند و دوران محکومیت شان را در این زندان سپری می‌کنند،به دلیل مشکلات خود و خانواده‌های‌شان در شرایط سختی قرار دارند و تحمل حبس برایشان طاقت‌فرسا شده است.مشکل اصلی جایی است که خود شخص رئیس زندان “پیمان خان‌زاده” نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.