کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست زنان زندانی سیاسی اوین برای محاکمه علنی نرگس محمدی

سی و شش نفر از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین روز دوشنبه 14 خرداد ماه، خواهان محاکمه علنی نرگس محمدی شدند.

این زندانیان درخواست کردند که دادگاه نرگس محمدی در تاریخ ۱۹ خرداد در شعبه ۲۹ دادگاه رژیم باید به صورت علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی و با حضور رسانه‌های مستقل برگزار شود. گفتنی است، این دادگاه برای رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، به علت اعتراض و روایت نرگس محمدی از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده، برگزار خواهد شد.