کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

درخواست خوانندگان سوئد برای بستن سفارت ایران

روز سه شنبه 17 آبان، گروهی از خوانندگان و رپر های سوئدی خواستار بستن سفارت ایران در این کشور شدند.

گروهی از خوانندگان و رپر های سوئدی در بیانیه ای اعتراض خود را به دستگیری توماج صالحی و سامان یاسین، دو رپر زندانی حکومت ایران، اعلام کردند و خواستار تعطیل کردن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد شدند.

پست های مرتبط این دسته

جانباختن شماری از پناهجویان در ایتالیا

-

اعلام حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهان از خیزش مردم ایران

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان در انگلیس

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت فرانسه

-

بازداشت7 عضو یک شبکه جاسوسی ایران توسط  جمهوری آذربایجان

-