کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست از دولت نظامی گینه برای آزادی دبیرکل اتحادیه خبرنگاران

درخواست از دولت نظامی گینه برای آزادی دبیرکل اتحادیه خبرنگاران4

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه 17 اسفندماه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط “سکو جمال پندسا” دبیرکل اتحادیه صنفی خبرنگاران مطبوعات حرفه‌ای گینه شد.

جمال پندسا به دلیل اعتراض کتبی و انتشار نامه سرگشاده علیه فشار دولت نظامی،  بئ همراه خبرنگاران و همکاران صنفی خود بازداشت شده و در زندان است.دبیرکل انحادیه های کارگری طی بیانیه‌ای در دومین سال بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی پندسا به دلیل حمایت از حقوق مادی و حرفه‌ای هم صنفی‌های او،خواستار آزادی وی شد و نوشت:این برخوردهای امنیتی شدید که در کشور گینه شاهد آن هستند،نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت حقوق انسانی و مدنی را در این کشور تشدید کرده است.وی با ابراز نگرانی درباره اخبار مطرح شده از زندان‌های گینه اعلام کرد:خشونت نیروهای امنیتی که بنا بر گزارش‌ها منجر به کشته شدن دو معترض بازداشتی در زندان‌های این کشور شده،نگرانی اتحادیه صنفی خبرنگاران را بابت سلامت فعالان کارگری و صنفی حاضر در این زندان‌ها تشدید کرده است.آنان از دولت نظامی گینه میخواهند که “سکو جمال پندسا” را بدون قید و شرط و فورا آزاد کند،تا سرکوب خشونت‌آمیز را متوقف کند و به مواد بنیادین مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار درباره پاسداشت و صیانت از حق فعالیت صنفی پایبند باشد.