کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

دانش آموزان ایران با مبارزه علیه حکومت اسلامی آشنا می شوند

در هیجدهمین روز از خیزش سرتاسری مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی، دانش اموزان دختر در دهها شهر ایران به صفوف دانشجویان و بقیه مردم ناراضی پیوستند. از تهران تا کردستان، دختران نوجوان روسری هایشان را در هوا می چرخاندند و بر علیه جمهوری اسلامی شعار می دادند. صدها ویدئو در شبکه های اجتماعی از این حرکت شورانگیز دختران و پسران نوجوانِ مدارس ایران منتشر شده است.تصاویر منتشر شده از مدارس دخترانه نشانگر اعتراضات گسترده  جوانانِ پیش از دانشگاهی است که بدون شک کابوسی برای حاکمان جمهوری اسلامی است.

دختران دانش آموز در دهها شهر بزرگ و کوچک به صف تظاهراتها پیوسته و در اعتصابات شرکت دارند. شعار نویسی، برداشتن روسری و آتش زدن آنها، پاره کردن تصاویر خمینی و خامنه ای از کتابهای درسی، شعار نویسی  در کلاس ها و  سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «زن، زندگی، آزادی» در مدارس بسیاری به گوش می‌رسد. تصاویری از معلمان در دفاتر مدارس در شهرهای مختلف منتشر شده که در همراهی با دانش آموزان خود دست به اعتصاب و تحصن زده اند.

اعتراضات دانش‌آموزی به دنبال انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شدت گرفت. در این بیانیه از معلم‌ها و دانش‌آموزان سراسر کشور خواسته شده بود که در همراهی با مردم به  پا خاسته از حضور بر سر کلاس‌های درس خودداری کنند. در دومین بیانیه این شورا آمده بود: «دانش‌آموزان عزیز، جوانان دهه هشتاد و نود، شجاعت شما ستودنی است. ما معلمان از شما درس شجاعت، زندگی و آزادگی می‌آموزیم». مقاومت شما در برابر یکی از بی‌رحم‌ترین دستگاه‌های سرکوب تاریخ معاصر خاورمیانه نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ منطقه خاورمیانه نیز ماندگار خواهد شد.»

نگاهی به آمار نوجوانان پیش دانشگاهی که در مرکز اعتراضات دانش آموزان قرار دارند، ظرفیت های این جنبش در حال رشد را به ما نشان میدهد: مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش ‌و پرورش، آماری از وضعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی 1400-1401 ارائه کرد. بر اساس این آمار تعداد دانش‌آموزان دختر در دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 705 هزار و 507 نفر می‌رسد. همچنین تعداد دانش‌آموزان پسر در دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 790 هزار و 629 نفر می‌رسد.

دانش آموزان و بویژه دانش آموزان دختر که بیش از هفت میلیون نفر هستند از همان اوایل کودکی طعم تبعیض، بی حقوقی، تحمیل قوانین ارتجاعی مذهبی را تجربه کرده اند . از اینرو دیگر اعتراض در سیستم آموزش و پرورش به مراکز دانشگاهی محدود نخواهد شد. دانش آموزان دهه هشتاد و نود با مسائل امروز ایران و جهان آشنا هستند. به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و بسیار زود با مسائل سیاسی آشنا می شوند. خانواده های دانش آموزان با سرکوب، فقر، بیکاری و دهها مشکل کوچک و بزرگ اجتماعی درگیر هستند و علاوه بر مدرسه، در خانه ها و درون خانواده ها از بسیاری از سیاستهای ارتجاعی حکومت اسلامی مطلع می شوند .

حاکمان اسلامی باد کاشته و توفان درو می کنند. پانزده میلیون دانش آموز و بیش از هفت میلیون دختر دانش آموز همراه با بیش از یک میلیون معلمان مدارس،  آتشی هستند در کاخ قدرت حکومت استبدادی و ارتجاعی اسلامی. شکست جمهوری اسلامی در مصاف با این نیروی عظیم و عدالتخواه اجتناب ناپذیر است .