کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دانشگاه‌های ایران هدف سرکوب مخالفان حجاب اجباری

در ادامه واکنش‌ها به شروع “طرح نور” گزارش های منتشرشده در روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه حاکی از آن است که سخت‌گیری‌های مربوط به حجاب در دانشگاه‌ها نیز افزایش یافته است.

همزمان با تشدید فشار حکومت بر زنان برای اجرای حجاب اجباری منابع دانشجویی از تشدید برخورد با دانشجویان به بهانه نداشتن حجاب مناسب خبر میدهند.در همین خصوص طی روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در اعتراض به برخورد سرکوبگرانه ماموران حراست دست به اعتصاب زده و از حضور در کلاس های درس سرباز زده اند.