کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

دانشجویان علیه ژنوساید گسترشِ “جنبش ضد نسل کشی” در آمریکا و اروپا

دانشجویان ضد آپارتاید، چند اتحادیه کارگری و شماری از مردم ضد ژنوساید  با عمیق و گسترده کردن جنبش “زدن کمپ همبستگی با مردم غزه” به توحش هیئت های حاکمه آمریکا و اروپا و پلیس آنها علیه دانشجویان مبارز پاسخ داده اند. اکنون ۱۵۰ دانشگاه در آمریکا و حداقل ۴۰ دانشگاه در اروپا، چند دانشگاه در استرالیا، هندوستان، ژاپن و بعضی کشورها در خاورمیانه علیه همدست شدن مقامات سیاسی و دانشگاهی با پاکسازی قومی فلسطینیان توسط دولت اسرائیل و تداوم جنگ علیه آنهابه جنبش پیوسته اند. دانشجویان مبارز و کارگران با شعارهای “نه نام ما!”، “شما یهودی ستیزید نه ما!”، “آتش بس هم اکنون!”، “آزادی برای فلسطین!” و “جو نسل کش!”، با حملات پلیس و طرفداران مرتجع و مهاجم دولت اسرائیل مقابله کرده اند.

جنبش “زدن کمپ همبستگی با مردم غزه” که از ۱۷ آوریل در دانشگاه معتبر کلمبیا در شهر نیویورک شروع شد ادامه تکامل یافته مبارزاتی است که از همان روز هفتم اکتبر و اعلام حمایت همه جانبه دولت آمریکا از حمله ارتش اسرائیل به مردم بی دفاع غزه توسط جو بایدن شروع شد. در آمریکاچند اتحادیه کارگری شامل “اتحادیه خودرو سازان”، “اتحادیه برق، رادیو و ماشین آمریکا”،”اتحادیه کارگران پست آمریکا” و اعضای تشکل تازه تاسیس “کارگران متحد استارباکس” با شعار “آتش بس فوری هم اکنون!” از جنبش “زدن کمپ همبستگی” حمایت کردند. این امر تحول بسیار مهمی در جنبش کارگری آمریکاست که طی سالها از هیئت حاکمه اسرائیلِ به اصطلاح “مظلوم” و در عمل جانی دفاع کرده است. شاخه منطقه “9 الف خودرو سازان” در ۲۷ آوریل در تظاهرات شماری از مردم شهر سیاتل در ایالت واشنگتن،فعالانه شرکت کردند. تظاهر کنندگان شهر سیاتل همراه با نمایندگان 9 اتحادیه محلی تظاهرات کرده و از مطالبات دانشجویان حمایت کردند که عبارتند از:

توقف هرگونه ارتباط مالی دانشگاهها با دولت اسرائیل و شرکت های یاری دهنده به ژنوساید از جانب آن؛ آتش بس فوری در غزه؛ توقف ارسال پول ما و مالیات ما تحت عنوان کمک مالی و نظامی آمریکا به دولت اسرائیل؛ توقف هرگونه سرمایه گزاری در صنایع نظامی اسرائیل و ابر شرکت های سازنده سلاح برای آن دولت در آمریکا. بعدها خواست “لغو کامل و بدون قید و شرط اتهاماتی که علیه ۳۰۰۰ دانشجوی دستگیر شده وارد شده به مطالبات مذکور اضافه شد.

یکی از نمایندگان اتحادیه ها در تجمع تظاهر کنندگان مردم سیاتل گفت:

“من نماینده ۹میلیون عضو هستم. ما خواهان آتش بس فوری و پایدار هستیم. با توجه به همین خواسته هیئت اجرائی اتحادیه ما به اتفاق آراء رای داد به جو بایدن پیام روشنی بدهیم که جنگ باید تمام شود.”

در تجمعی دیگر یکی از دانشجویان یهودی طرفدار صلحِ شرکت کننده در تظاهرات گفت:

“به قول رسانه های پرو اسرائیلی حماس طی یورش هفتم اکتبر هزار اسرائیلی را کشت. اسرائیل در مقابل از آن روز تا ۲۹ آوریل سی و چهار هزار نفر را کشته که نه هزار نفرشان کودک بوده اند.” اتحادیه خرده فروشی و بقالان نیز طی یک بیانیه از بایدن خواست هرگونه کمک به اسرائیل را قطع کند و در جهت آتش بس ماندگار و ارسال کمک های انسانی به اهالی غزه بکوشد.

از آنجا که پیام و مطالبات اتحادیه های نامبرده توسط جو بایدن بی پاسخ ماند مسئولین اتحادیه خودرو سازان به بدنه تشکل پیشنهاد دادند که در انتخابات ریاست جمهوریِ پیش رو نقش بایدن در کشتار مردم غزه و ویران کردن خانه های مردم، بیمارستان، مراکز آموزشی، کمک رسانی و نظایر آنها را به خاطر داشته باشند.اعضای یکی از شاخه های “اتحادیه ارتباطات آمریکا” نیز اخیرا از اعضای خود خواست به هنگام رفتن پای صندوق های رای دروغ های بایدن جهت توجیه نسل کشی در غزه و سرکوب دانشجویان در آمریکا را مد نظر داشته باشند.

بنا به گزارش رویترز جنبش “زدن کمپ همبستگی با مردم غزه”، که بوسیله “دانشجویان کلمبیا علیه آپارتاید” سازمان یافت و تداوم پیدا کرد، یکصد گروه دانشجوئی را شامل میشود. سازمان سراسری، قدیمی و غیر انتفاعی “اتحادیه آمریکائی آزادی های مدنی” در نیویورک به لحاظ مالی و حقوقی آنها را حمایت کرد. طبق آخرین گزارش هاعمدتا “حزب سوسیالیسم و آزادی”، “صدای یهودیان برای صلح” و “دانشجویان خواهان عدالت برای فلسطین” جنبش دانشجوئی مذکور را هدایت میکنند. رسانه های خط رسمی حضور اسلامی ها را برجسته کرده و میکنند، اما طبق گزارش رویترز دانشجویانی با انواع اعتقادات (شامل یهودیان و مسلمانان) در اعتراضات شرکت دارند.بعضی لیبرال ها نیز که افکار عمومی اجازه نمی دهد رادیکالیسم دانشجویان معترض را منکر شوند به غلط متذکر میشوند که دانشجو تعلق طبقاتی ندارد، به همین جهت صادق است. اولا هیچ دانشجوئی بدون تعلق طبقاتی نیست، چنانکه با تاسف در آمریکا تعداد قابل توجهی دانشجوی طرفدار هیئت های حاکمه در اسرائیل و آمریکا و نسل کشی اسرائیل در غزه وجود دارند که بعضا به کمک پلیس به بعضی کمپ های همبستگی حمله کرده اند.

حمله ددمنشانه پلیس به دانشجویان دانشگاه کلمبیا موجب گردید تا خشم دانشجویان و مردم آزاده زبانه کشیده و به برخی دانشگاههای در فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، سوئد، فنلاند، دانمارک، سویس، هلند، اتریش، یونان، بلژیک، مکزیک، استرالیا، هند، لبنان گسترش یافت.

جنبش “زدن کمپ همبستگی با مردم غزه” دستآورد های بسیاری داشته که به بعضی از آنها به طور مختصر اشاره میشود: متوجه کردن افکار توده های وسیع به مسئله ژنوساید؛ تلاش در جهت رسوا کردن پلیس و اکثریت تام هیئت های حاکمه در اسرائیل، اروپا و آمریکا و در راس آنها جو بایدن و ملقب کردن او به “جو نسل کش”؛ علنی و متوقف کردن همکاری با دولت اسرائیل و شرکت ها و ابر شرکت های یاری دهنده آن توسط بعضی دانشگاه ها نظیر دانشگاه بارسلونا؛ تلاش در جهت احیای حقوق دموکراتیک پایمال شده مردم توسط سرمایه داران و دولت هایشان، حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی تشکل، تجمع در اماکنی که عرفا عمومی تلقی میشوند؛، آگاه شدن از حقایق، علنی کردن بودجه های پنهانِ دولتی و دانشگاهی، جلب حمایت برخی اتحادیه ها، جلب پشتیبانی حزب سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا و شخصیت هائی نظیر برنی ساندرز و کثیری استاد، اندیشمند، هنرمند و فعال سیاسی. لازم به ذکر است که شماری از دانشجویان معترض برای تحقق خواست های جنبشِ “زدن کمپ همبستگی با مردم غزه”  اعتصاب غذا کرده اند که مقامات را به شدت نگران کرده و تعداد دانشگاههائی که مذاکره با نمایندگان دانشجویان را پذیرفته اند رو به فزونی است.