کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دامه ورشکستگی رستوران‌ها در ایران

به گفته رییس اتحادیه رستوران‌دارهای تهران، تنها در چند ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد رستوران‌های تهران تعطیل و ورشکسته شده‌اند.

با شیوع کرونا و ناروشن بودن آینده اقتصاد ایران، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، اجرت کار، بیمه و مالیات و اجاره‌ها، بسیاری رستوران‌ها، کافه‌ها و فست فودها در ایران کرکره‌های خود را پایین کشیدند و درهایشان بسته شده است. در کنار این دلایل می توان وخیم تر شدن وضع معیشت مردم تحت سیاست های رژیم را نیز اضافه کرد

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah