کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دامه ورشکستگی رستوران‌ها در ایران

به گفته رییس اتحادیه رستوران‌دارهای تهران، تنها در چند ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد رستوران‌های تهران تعطیل و ورشکسته شده‌اند.

با شیوع کرونا و ناروشن بودن آینده اقتصاد ایران، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، اجرت کار، بیمه و مالیات و اجاره‌ها، بسیاری رستوران‌ها، کافه‌ها و فست فودها در ایران کرکره‌های خود را پایین کشیدند و درهایشان بسته شده است. در کنار این دلایل می توان وخیم تر شدن وضع معیشت مردم تحت سیاست های رژیم را نیز اضافه کرد