کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

داعش مسئولیت اقدام تروریستی کرمان را برعهده گرفت !؟

حسن رحمان پناه

روز پنج شنبه 13دیماه 1402خورشیدی در جریان چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رژیم،   دو حمله انتحاری در مسیر منتهی به گلزارشهدای کرمانرویداد. طبق آخرین اظهار نظر وزیر کشور رژیم، در نتیجه این انفجارها 84 نفر کشته و 284 نفر دیگر مجروح شدند. از لحظه پخش خبر تا آخرین اظهار نظر وزیر کشور حکومت اسلامی ، اطلاعات متناضی از سوی مقامات نظامی ، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی منتشر شد که از سوی سردرگمی آنان از آنجام این اقدام تروریستی را نشان می دھد و از سوی دیگر، عدم اطلاع مقامات امنیتی ، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات رژیم  از وقایع و رویدادھای داخل کشور را می رساند که گویا اشراف اطلاعاتی کامل بر زمین ، هوا و دریا دارند !؟  تناقض گویی در اطلاع رسانی و تهدید توخالی درانتقام گیری، مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی را مورد تمسخر مردم و نهادهای اطلاع رسانی قرار داد. مقامات رژیم بلافاصله دولت اسرائیل را در دست داشتن در انفجارها متهم و بهانتقام سختتهدید کردند . اما شیوه اقدام و انفجارهای صورت گرفته ، تردیدهای جدی از دست داشتن و اعمال صورت گرفته توسط دولت اسرائیل تا کنون علیه اهداف و مقامات بالای رژیم در داخل و بیرون مرزهای ایران به همراه داشت .  مقامات اسلامی کماکان تهدید می کردند و شمشیر را در آسمان می چرخاندند، که هنوز دشمن و عامل انفجار نامشخص بود و کسی یا گروهی مسئولیت جنایت آنجام شده را بر عهده نمی گرفت .

سرآنجام غروب امروز پنج شنبه و یک روز بعد از انفجارهای کرمان ، جریان تروریستیداعشمسئولیت انفجارهای صورت گرفته را برعهده گرفت . این اقدام داعش سوالات بی جواب زیادی را در داخل ایران و در خارج از آن کشور به همراه داشت ؟ اگر این جنایت را داعش آنجام داده ، چرا بعد از گذشت 28ساعت مسئولیت آنرا برعهده میگیرد ؟ در صورت آنجام اقدامات تروربستی دیگر این گروه بلافاصله و با پخش اسامی تروریست انتحاری، فیلم و عکس از آنان و محل انفجار  پخش می شد؟ اگر دو انفجار صورت گرفته توسط داعش صورت گرفته ، چگونه است که سایت های دنیای مجازی وابسته یا نزدیک به این گروه تروریستی، سرگرم تبلیغ علیه اسرائیل و دفاع از حماس بودند ، اما چنین اقدامی با تآثیر ابعاد جهانی را مورد تبلیغ و پوشش خبری قرار ندادند ؟!

مضافآ معرفی نوع انفجارها از سوی مقامات مسئول امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی ، از انفجار کپسول گاز، تا چمدانهای  مملو از مواد و ساچمه های انفجاری ، تا انفجار انتحاری با کمربندهای انفجاری، شک و تردید زیادی در بیان حقیقت به روال همیشکی از سوی مقامات حکومت اسلامی را به همراه داشت و دارد. مردم زیادی از داخل کشور معتقدند که این جنایت اگاهانه یا با اغماض و چشم پوشی سران و رهبران رژیم صورت گرفته است . تا از سوی فضای ملتهب و انفجاری جامعه ایران را وادار به سکوت ، سکون و ترس و وحشت کنند و از سوی دیگر تنها الترناتیو جمهوری اسلامی در فضای بحرانی امروز ایران و منطقه  را خود رژیم به حساب بیاورند و در مضحکه انتخابات از قبل سازماندهی شده اسفند ماه جاری ولایت فقیه و سپاه پاسداران شرکت کنند و به استمرار فاشیسم اسلامی رآی دهند.

در هرحال و اما ، اطلاعات و ناگفته ها از دو انفجار روز گذشته کرمان هرچه باشد ، آنچه به وقوع پیوست، یک اقدام تروریستی ، جنایتکارانه و ضدانسانی بود که مردم سویل و بی دفاع را هدف و نشانه گرفت و بیش از 300 نفر را قربانی کرد. هیچ درجه از تقابل و ضدیت با فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران،  ما ، جریانات سوسیالیست ، آزادیخواه و چپ  را وادار نمی کند،  مدافع روشهای جنایتکارانه ، ضد انسانی و تروریستی باشیم . اتفاقآ چنین جنایاتی چه از داخل رژیم و چه توسط گروه های معاند و مخالف آن صورت گرفته باشد ، در خدمت تحکیم و استمرار پایه های لرزان فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران و علیه انقلاب بنیادی و تحول بخش و به شدت انسانیزن ، زندگی ، آزادیاست و باید آنرا محکوم کرد .

پنج شنبه ١٤ دیماە ١٤٠٢ خورشیدی