کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خطر صدور اعدام برای دو زندانی سیاسی

“وریشه مرادی” و “پخشان عزیزی” دو زندانی سیاسی جانشان با اتهام واهی “بغی” در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.

به گفته نهادهای حقوق بشری این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، تفهیم اتهام شده اند و پرونده‌هایشان برای رسیدگی به دادگاه رژیم در تهران ارجاع شده است. اتهام بغی می‌تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود. لازم به یادآوری است، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، مردادماه امسال به صورت جداگانه در شهرهای تهران و سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات رژیم موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.