کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خطر اعدام حسن خلخال زرد به خاطر توهین به مقدسات

“حسن خلخال‌زرد”۳۱ ساله و کارگر پیک موتوری‌و اهل یکی از شهرهای استان گلستان بنام گالیکشاز تاریخ۹ مهر ۱۴۰۲ با اتهاماتی سنگین در بازداشت است.

اتهامات منتسب به این کارگر”سب‌النبی، توهین به مقدسات اسلام،و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی”، میباشد که اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده او داده نشده است. جان”حسن خلخال زرد” در خطر اعدام است.