کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خطر اعدام اکبر رز در زندان قزلحصار

“اکبر رز”، زندانی سیاسی اهل اصفهان محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام “سب النبی “در معرض خطر اعدام قرار دارد.

گفتنی است، با اینکه در دادگاه بدوی “اکبر رز” بابت اتهام سب النبی تبرئه شد، اما با اعتراض دادستان و اصرارش به اعدام این زندانی سیاسی پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته و خطر اجرای حکم اعدام نامبرده او را تهدید میکند. وی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به خامنه‌ای، اهانت به مقدسات اسلام و ائمه” “محاربه” و “افساد فی الارض” و “اجتماع و تبانی علیه نظام”، تفهیم اتهام شده است.