کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

خشونت و گاز اشک آور پاسخ رژیم به نهمین روز تجمع کارنامه سبزها

روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه ماه، شماری از کارنامه سبزها برای نهمین روز متوالی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

شماری از کارنامه سبزها که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند تحصن‌های شبانه نیز دارند و طول شب را نیز در همان محل مقابل وزارتخانه سپری می‌کنند. گفته می شود اعتراض این شهروندان در روز یکشنبه 21 شهریور ماه با خشونت نیروی انتظامی و شلیک گاز اشک آور به سمت معترضین همراه بوده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-