کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

خشونت علیه کارگران کنیایی معترض

روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه، پلیس کنیا برای متفرق کردن حدود هزار نفر از معترضان که برای ارائه طوماری علیه این لایحه به مقابل پارلمان آمده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب و برخی از آن‌ها را به شدت مجروح و برخی دیگر را دستگیر کرد.

رئیس جمهور ویلیام روتو، که در انتخابات سال گذشته با شعار و برنامه کمک به فقرا پیروز شد، در مواجهه با افزایش بازپرداخت بدهی‌های دولت، برای افزایش درآمد در قدرت اقتصادی شرق آفریقا تحت فشار قرار گرفته و سیاست‌های نئولیبرالی اجرا کرده است.  باوجود دفاع برخی اقتصاددانان از برنامه دولت، پیشنهادات رئیس جمهور با انتقاد شدید کارمندان دولت و مخالفان سیاسی مواجه شده است که می‌گویند هزینه زندگی در حال حاضر بسیار بالاست.  روتو از این لایحه دفاع کرده و گفته است: نتایج این سیاست برای تضمین ثبات مالی و ایجاد شغل برای جوانان -با ساخت خانه‌های جدید که از طریق مالیات مسکن تامین می‌شود- برای کشور مناسب است. انتظار می‌رود این قانون که مالیات بر محتوای دیجیتال را نیز افزایش می‌دهد، هفته آینده رای گیری شود.