کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

“حکومت بچه کش نمی خوایم، نمیخوایم!”

دیروز سالگرد جانباختن نیکاشاکرمی نوجوان۱۷ ساله ی متولد خرم اباد بود که مزدوران جنایتکار رژیم اسلامی به طرز وحشیانه ای موجب جانباختن او شدند. این دختر شجاع و سرزنده کارگر – کودکی بود که همزمان در هنرستانی در تهران تحصیل هنر میکرد. او بدلیل شجاعت کم نظیری که روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در بلوار کشاورز از طریق سوزاندن روسری،سر دادن شعارهای ضد حکومتی و درگیری با مامورین از خود نشان داده بود، به صورت یکی از تاثیرگذارترین کودکان جانباخته در جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” درآمد. مزدوران در همان شب او را ربودند و در زیر شکنجه های ددمنشانه موجب جانباختن وجود نازنینش گردیدند، اما یاد او و 70 کودک دیگری که به امر فرماندهان ارشد و توسط اقدامات سرکوبگرانه ماموران جانباختند در تاریخ لقب رسوا کننده ی بچه کش را برای سران و عوامل رژیم و اسلام سیاسی جلادپرورثبت کردند.کشتن کودکان در چنین ابعادی، نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز رخدادی بیسابقه است. بعلاوه در فاصله سالهای ١٣٦٠ تا ١٣٦٧ ، بیش از ۱۲۶دختر و پسر ۱۸ساله و زیر ۱۸ سال اعدام شده اند.قبل از کشتار کودکان در جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ جانیان حکومت در جریان قتل های زنجیره ای و خیزش های ۱۳۸۸، دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نیز موجب جانباختن شماری کودک شدند که تراژیک ترین آنها کشتار کودکان در خیزش ۱۳۹۸ بود. در این سال سازمان عفو بین الملل علیرغم پنهان کردن اطلاعات توسط حکومت اسلامی توانست نام ۲۳ کودک جانباخته زیر ۱۸ سال را ثبت کند.اینان طبعا تمام جانباختگان آبان  ۹۸نیستند.

کودکان، این عزیزان والدین، بدلیل اینکه تداوم نسل و زندگی به وجودشان گره خورده از جایگاه ویژه ای در جامعه و نزد مردم برخوردارند. کشتار کم سابقه بیش از ۷۰ تن از آنان در جنبش انقلابی ژینا هم بر افزایش نفرت شدید مردم معترض علیه رژیم و در جهت تداوم مبارزه تاثیر داشت هم در خارج کشور بر میزان رسوائی جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی افزود.تصاویر و ویدیوهایی که از نیکا، سارینا و بعدتر کیان پیرفلک و دیگر کودکان جانباخته در دسترس قرار گرفت، همدلی ملی و بین المللی کم‌ سابقه‌ای ایجاد کرد و همگان را به سمت یک خواست عمومی از حکومت سوق داد؛ معترضان بی‌سلاح را نکش، کودکان را هرگز نکش. اما در عمل اتفاقی دیگر رخ داد، کودکان بسیاری کشته شدند و درهمین رابطه شعارهای “مرگ بر حکومت بچه‌کش” و”حکومت بچه کش نمی خوایم، نمی خوایم!” در اکسیون ها توده گیر گردیدند و در تظاهرات های خارج هم انعکاس یافتند. گذشته از کودکان جانباخته انقلاب مامورین طبق دستور مستقیم فرماندهان کودکان زیادی را زخمی و معلول کردند. تعداد بسیاری زیادی کودک نیز در رویاروئی سال ۱۴۰۱دستگیر شده و به زیرشکنجه کشیدند که آمارشان مشخص نیست. بر اساس گزارشات موجود تمرد از دستور که در مواردی از جانب مامورین رخ داده بیشتر در مورد فرمان تیراندازی به سوی کودکان و بویژه کودکان دختر از جانب فرماندهان بوده است.

جمهوری اسلامی به لحاظ کودک کشی در کنار دولت نژادپرست اسرائیل قرار گرفته است. ارتش اسرائیل طی چند سال موجب جان باختن دهها کودک فلسطینی شده است. در بیش ۴۴ سالی هم که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد مخالفین خور را کشته است.در نتیجه آن جنایت آفرینیها هر روز هفته و ماه و سال سالگرد جانباختن یکی از قربانین رژیم می باشد. ۲۵شهریور سالگرد جاباختن ژینا (مهسا) امینی بود که لرزه بر اندام سران رژیم انداخته بود. آنها و عواملشان در ماههای اخیر باتشدید فشار سبعانه بر کارگران، دادخواهان، دانشجویان، زنان، مبارزان در کردستان و بلوچستان و فعالین حقوق بشر و محیط زیست به صورتی هراسان تلاش کردند تا از برگزاری هرگونه اکسیونی در روز مذکور جلوگیری کنند. آنها به صورت صف ضد انقلاب با معترضین، مبارزین و انقلابیون وارد نبرد شدند. اما مردم معترض و رزمنده در تمام شهرهای سرزمین کردستان و تعداد قابل توجهی از شهرهای دیگر با دست زدن به اعتصاب موفقیت آمیز عمومی و سایر اکسیون های مبارزاتی رژیم را با شکست مفتضحانه ای روبرو کردند. انقلابیون جسور در ۲۵ شهریور نشان دادند که خون ژیناها و نیکا نه تنها به هدر نرفته بلکه بر قدرت انقلاب افزوده است.