کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

حکومت اسلامی عریان شده و همه مردم جهان زشتی ها و پلیدیهای آن را می بینند

 

 

 

جمهوری اسلامی دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارد. اسرار رژیم  هر روز از کنج سایت ها و تاریک خانه های دیجیتالی بیرون کشیده می شوند و در دسترس همگان قرار می گیرند. تازه ترین نمونه آن دسترسی به سایت وزارت اطلاعات بود. خامنه ای در طول چند دهه گذشته اشتباهات استراتژیکی زیادی مرتکب شد. در این میان شاید مهم ترین آن برای بقای حکومت اسلامی ، دور انداختن و تحقیر اصلاح طلبان دولتی بود . اصلاح طلبانی که برای ولی فقیه  نقش ضربه گیر  و فریب توده های مردم را داشند. اینک که قدرت یکدست شده ، اصلاح طلبان خانه نشین ، بخشا در زندان و در حصر خانگی و یا  ناچار به مهاجرت شده اند  ، خامنه ای این پوشش را هم از دست داده و  عریان در مقابل مردم قرار گرفته است . دیگر سیاست مظلوم نمایانه « جان نالایق و جسم معیوب » هم به داد او نمی رسد . اصلاح طلبان کنار گذاشته شده اند . مشتی متملق و فاسد در صدر امور قرار گرفتند که جز بله قربان گویی و چاپلوسی ، جز سرکوب و رجز خوانی هنر و تخصص دیگری ندارند .

بحران‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، دیپلوماتیک ، زیست محیطی هر روز شدت بیشتری می یابند . اعتراضات گسترده در داخل و خارج گلوی رژیم را می فشارد و پاسخ حکومت دروغ ، تحقیر مردم و سرکوب و جنایت است . رژیم کنترل اوضاع را به درجات زیادی از دست داده است . مقامات ریز و درشت حکومت از سرکوب مبارزات سخن می گویند ، در حالیکه مدارس.  دانشگاه‌ها ، خیابان‌ها و چندین بخش از مراکز کارگری در اعتراض و اعتصاب هستند .مردم ، بویژه زنان و جوانان منتظر عقب نشینی حکومت نبوده و تعداد زیادی عملا پوشش اسلامی را به کنار گذاشته اند . اخوندها با پوشش آخوندی به آسانی در خیابان‌ها و معابر عمومی طاهر نمی شوند و در مواردی عمامه آنها از سرشان پرت شده است . حکومتی که جهل و سه سال پوشش اسلامی را بر مردم تحمیل کرد ، بر صورت زنان اسید پاشید ، اینک آخوندهایش با لباس اخوندی قادر به رفت و آمد نیستند .

در سیاست خارجی دادن درون یا پهبادها به روسیه ، اتیوپی ، سازمانهای تروریستی شیعه در عراق ، سوریه و لبنان حکومت را با تحریم های جدی تری روبرو کرده  است . روزی نیست که خبر بیرون انداختن  نمایندگان حکومت از مراسم و نهادهای بین المللی پخش نشود . در داخل ایران حکومت بجز سرکوب ابزار دیگری در دست ندارد . اعتبار و مشروعیت ندارد . منفور و ناتوان است . حتی امنیت خود را نمی تواند تامین کند . اسناد سری آن به بیرون درز می‌کند ، حتی سایت های فوق امینی آن از قبیل تاسیسات اتمی هک می شوند و اطلاعات محرمانه آنها علنا پخش و منتشر می شود .

مردم بیش از پیش امیدوار و خوش بین به تغییرات سیاسی و سقوط رژیم هستند . نیروهای سرکوبگر بعضا خسته و نا امید هستند . حکومت اسلامی عریان شده و همه مردم جهان زشتی ها و پلیدیهای این رژیم را می بینند .  رویداد تاریخ ساز سقوط نظام کودک کش جمهوری اسلامی در افق ظاهر شده است  . دیگر صحبت از امکان سقوط رژیم اسلامی نیست ، بحث اصلی این است که این حکومت قرون وسطایی چه مدت دیگر در مقابل این فشارها می تواند دوام بیاورد .