کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حکم اعدام دادگاه انقلاب رژیم برای سید محمدجواد وفایی

شعبه ۴ دادگاه انقلاب رژیم در مشهد، زندانی سیاسی سید محمد جواد وفایی را از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرد.

به گفته بابک پاکنیا، وکیل مدافع این متهم سیاسی، اتهامات مطروحه علیه وی بر اساس دادنامه صادره، افساد فی الارض از طریق آتش زدن و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی می باشد. سیدمحمدجواد وفایی ثانی ۲۶ساله و قهرمان بوکس آموزشگاههای مشهد است و در اسفند ۹۸ در این شهر دستگیر گردید. دادگستری مشهد  پیشتر، مبلغ ۳۰میلیارد تومان وثیقه برای آزادی موقت وی تعیین کرده که خانواده او امکان تأمین چنین وثیقه‌ سنگینی را نداشته اند.