کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حکم اعدام برای چهار متهم فروش مشروبات الکلی تقلبی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه شنبه 4 مهرماه،چهار نفر را به‌ اتهام فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به اعدام محکوم کرد.

این افراد در دادگاه رژیم در کرج به «افساد فی الارض»، از طریق «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» محاکمه و به مرگ محکوم شدند.شمار زیادی از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی دست‌ساز و مسموم به‌دلیل ترس از مجازات‌های سنگین به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند.گفته میشود که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری،بارها دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از صدور و اجرای احکام اعدام،با اهداف سیاسی-امنیتی و به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.