کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

حملە پهبادی سپاە پاسداران بە مقرات احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق

صبح روز چهارشنبه 6 مهر ماه مقرات کومه له زحمتکشان و کومه له شورشگران در سلیمانیه، پارت آزادی کردستان(پاک) در اربیل و مقرات حزب دموکرات در کویه مورد حمله چندین پهباد سپاه پاسداران قرار گرفتند.

برپایه آخرین گزارشات، در جریان این حملات دو تن در اردوگاه کومه له زحمتکشان زخمی، در اردوگاه مقرات دمکرات در کویه و پارت آزادی  نیز چندین تن کشته و زخمی شده اند. لازم به ذکر است که از پنج روز پیش تاکنون سپاه پاسداران با پهباد و توپ مناطق مرزی میان کردستان ایران  و اقلیم کردستان عراق را مورد حمله توپخانه ایی قرار داده است.