کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله گارد امنیتی به بند ۸ زندان اوین

گارد امنیتی زندان اوین روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه با حمله وحشیانه به بند هشت زندان اوین،دستکم ۹ زندانی سیاسی را با دستبند و پابند به محل نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش منابع حقوق بشری،گارد امنیتی زندان اوین ساعت ۹ صبح با حمله وحشیانه به بند هشت زندان اوین،زندانیان سیاسی به نام های: “سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، حسین گچلو، مسعودرضا ابراهیمی نژاد، لقمان امین پور، سامان یاسین صیدی، محمد شافعی و مطلب احمدیان را با ضرب و شتم و خشونت دستبند و پابند زده و از بند خارج کردند.این یورش وحشیانه به دستور رئیس زندان اوین انجام شده است.گفته می شود که به زندانیان سیاسی اجازه جمع آوری وسایل داده نشده و در این ضرب و شتم نیمی از وسایل آنان تخریب و غارت شده است.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر،از محل نگهداری این ۹ زندانی سیاسی اطلاعی در دسترس نیست.دلیل اصلی این حملات،مقابله با تکرار قیام سراسری و اعتراضات مردمی و ایجاد فضای سرکوب و اختناق بیشتر در زندان اوین است.