کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله پلیس بلاروس به معترضان 

روز یکشنبه 2 مهر ماه پلیس بلاروس برای متفرق کردن معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از خودروی آب پاش و نارنجک صوتی استفاده کردند.

معترضان که به پیروزی آلکساندر لوکاشنکو در انتخابات ماه اوت اعتراض دارند، در ۹ هفته گذشته در روزهای یکشنبه تظاهرات کرده اند. بر اساس گزارش های منتشر شده، دست کم ۱۴۰ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات یکشنبه بازداشت شدند. تظاهرکنندگان خواهان استعفای لوکاشنکو هستند که در ۲۶ سال گذشته رییس جمهور بوده است. به گفته مخالفان، لوکاشنکو با تقلب در انتخابات ماه اوت به پیروزی رسیده است.