کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله پلیس المان به دانشجویان حامی فلسطین

پلیس آلمان به دنبال سرایت خیزش دانشجویی ضد اسرائیلی به این کشور به تظاهرات حامیان فلسطین در محوطه دانشگاه هامبولت حمله کرده و چند تن از تظاهرکنندگانی که دست به تحصن زده بودند را بازداشت کرد.

طبق گزارشات، حامیان فلسطین با برپایی تحصن در مقابل ساختمان اصلی دانشگاه هامبولت در مرکز شهر برلین حمایت آلمان از جنگ اسرائیل علیه غزه را محکوم کرده و خواستار پایان فروش تسلیحات به این رژیم شدند. ماموران امنیتی و پلیس آلمان بعد از دادن هشدارهایی به تظاهرکنندگان به منظور متفرق شدن، به خشونت و زور علیه آنها متوسل شده و ده ها نفر از آنها را بازداشت کردند. در خبری دیگر در نیوزیلند نیز دانشجویان با برپایی تجمع خواستار قطع همکاری دانشگاه اوتاگو با مراکز علمی اسراییل شدند.