کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله وحشیانه ماموران شهرداری به دستفروشان کرج

به گزارش انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، روز پنج شنبه 4شهریور ماه،  حاکی از یورش ماموران شهرداری به  دستفروشان در حصارک کرج و اعمال فشار و ضرب شتم دست فروشان توسط این نیروها جهت جمع‌آوری بساط آنها است.

گفته می‌شود، مردم حاضر در محل با ماموران درگیر شده‌ و از دستفروشان حمایت کرده‌اند که وقوع درگیری موجب مداخله نیروی انتظامی شده است. شایان ذکر است، اعمال فشار و ممانعت از امرار معاش دستفروشان در شرایطی رخ می‌دهد که مردم از فشارهای اقتصادی ویرانگر که به دلیل بی‌کفایتی حاکمان رژیم جمهوری اسلامی به  آنها تحمیل شده، به ستوه آمده‌اند.